ดูราฟลอร์

ดูราฟลอร์เป็นวัสดุปูพื้น มีกระดาษเป็นพื้นหลัง 1 ม้วน มีขนาด หน้ากว้าง 2 เมตร และความยาว 30 เมตร ความหนา 1.60 มม.(พื้นที่ 1 ม้วน = 60 ตารางเมตร  ) ดูราฟลอร์จะทนในเรื่องความชื้นไม่ได้ เพราะพื้นหลังเป็นกระดาษ

v   การติดตั้งจะใช้กาวลาเท็กซ์ ทาที่พื้น และมีกาวพิเศษเชื่อมต่อตรงรอยต่ออีกครั้ง

v   การวัดพื้นที่ ควรมีการจัดวางแปลนให้ลูกค้าเพื่อให้เสียเศษน้อยที่สุด แต่ก็ต้องคำนึงถึงการต่อลายด้วยเช่นกัน

 

© 2017 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com